Intressentrelationer

Politiska beslut som fattas både på hemmaplan och i Bryssel kan ha en betydande inverkan på ett företags verksamhet. Känner du till vilka beslut som kan påverka just ditt företag?

 

Ett företags förhållande till sina intressenter påverkar hur företaget behandlas och hörsammas. Förhållandet påverkar även hur företagets intressen förstås och beaktas. Media och särskilt de sociala medierna ger dina intressenter stora möjligheter att ändra den offentliga bilden av ditt företag – både positivt och negativt.

 

Vi på Cocomms hjälper dig att kartlägga dina viktigaste intressenter och att bygga upp ett förhållande till dem såväl i Finland och Bryssel som utanför EU.

 

I särskilda frågor som gäller ditt företag kartlägger vi påverkningsfaktorer eller lagstiftningsprocessens olika skeden och drivkrafter samt utarbetar en plan för kommunikationen med intressenter. Vi hjälper till exempel till att lösa situationer där man kört fast genom att samla de olika parterna kring samma bord.