Trafik och logistik

De snabba äter upp de långsamma. Klimatförändringen och den internationella konkurrensen för med sig en ständig förändringspress på aktörerna i trafik- och logistikbranschen. Är du först ute eller hänger du efter?

 

Kraven på ansvarsfullhet som riktas mot bilindustrin, luftfarts- och logistikbranschen öppnar upp nya möjligheter för föregångare och innovativa företag.

 

Branscher som använder bränslen omfattas av en mängd EU-bestämmelser för ökad energieffektivitet och säkerhet samt minskade utsläpp. Företag som i sin verksamhet lyckas förutse vad som är på kommande får de största fördelarna.

 

Vi hjälper ditt företag att profilera sig och förstärka den offentliga bilden eller varumärkesimagen med hjälp av kommunikation. Vi hittar intressanta historier och de rätta målgrupperna för nya produkter och innovationer. Vi kartlägger företagets väsentliga intressenter och hjälper till att bygga upp ett långsiktigt förhållande till dem.