Media och underhållning

Styrkorna hos våra kunder i media- och underhållningsbranschen är kvalitativt innehåll och fungerande kommunikationskanaler. Vår uppgift är att stöda våra kunder så att deras innehåll får den synlighet de förtjänar både i traditionella och sociala medier.

 

Vem tittar egentligen längre på tv-serier när de visas på tv eller hyr en film från en videouthyrningsfirma? Digitala tjänster erövrar branschen och tar över traditionella kanaler. Vi finns mitt i förändringens hjärta och hjälper våra kunder att kryssa sig fram bland medier och underhållningstjänster.

 

Förutsättningarna för framgångarna med till exempel Cocomms och Netflix partnerskap är bland andra Cocomms goda relationer till nyckeljournalister och bloggare, en stark branschkännedom om media- och underhållningsbranschen samt omfattande kunskaper om digital kommunikation och sociala medier.