Intressenttidningar

En tidning är fortfarande ett bra sätt att binda viktiga grupper till ditt företag. Som bäst tillgodoser den både utgivarens och läsarens behov och skapar en känsla av samhörighet.

 

En lyckad kund-, personal- eller intressenttidning erbjuder läsarna ett nyttigt och underhållande innehåll. Samtidigt får utgivaren sin röst och ståndpunkt hörd. Det är möjligt att förena utgivarens och läsarens avsikter om tidningen har ett genomtänkt koncept.

 

Konceptet är som en karta som vägleder valet och hanteringen av artiklar. Konceptet beaktar olika typer av läsare. Med hjälp av det kan man strama upp tidningen och ge den en känsla av igenkännande som läsaren dras till.

 

Den moderna kundtidningen måste inte vara i tryckt form. Innehållet lever genom många kanaler och utnyttjar smidigt sociala medier och bloggar.

 

Vi hjälper dig genom hela tidningsprocessen ända från idékonceptet till det praktiska genomförandet. Vi skapar tillsammans den perfekta utgåvan för just dig.