Finansiell kommunikation

Sammanslagningar, företagsförvärv och andra företagsarrangemang samt börsnoteringar är situationer på kapitalmarknaderna vars kommunikation kräver specialkunskaper och en hel del resurser.

 

När ditt företag förbereder sig för kapitalmarknadsarrangemang eller företagsförvärv ger Cocomms team råd utifrån gällande regler och skapar en kommunikationsstrategi för projektet. När projektet har satts i rullning hjälper vi till med att omsätta strategin i praktiken och håller hårt i tyglarna för projektet.

 

Cocomms har omfattande erfarenhet av många företagsarrangemang, även internationellt. Vi har ett tätt samarbete med världens ledande kommunikationsbyråer, kapitalplacerare och rådgivare specialiserade på företagsarrangemang. Vårt förhållande till den finansiella och beslutfattarmedian är i en klass för sig.