Esbo stad – Varumärkesarbetet tog fart genom gemensamma idéer

Esbo stad letade efter en sparringpartner för kommunikationen om sin nya strategi Esbo-historien och för förtydligande av sitt varumärke

 

Esbo ville utmärka sig med ett nytt kommunikationskoncept och ta med de viktigaste intressenterna i diskussionen om stadens utveckling. Målsättningen var att definiera en enhetlig, tydlig och intressant helhet som skulle betyda något för alla stadsbor.

 

Cocomms ledde fyra workshopar där Esbo stads högsta ledning, nyckelpersoner och experter, tillsammans över 100 personer, diskuterade och utarbetade huvudlinjerna för kommunikationen enligt den nya strategin. I workshoparna diskuterade man aktuella trender inom kommunikation och bästa praxis från andra länder, och funderade på vilka metoder och verktyg som fungerar inom den offentliga förvaltningen.