Cisco har växt till en inflytelserik påverkare i Finland och Baltikum

Informationsteknik är i allt större grad en viktig del av all mänsklig aktivitet. Cisco befinner sig i hjärtat av den här utvecklingen: företagets målsättning är att vara världens mest betydande IT-bolag och den mest betydande trendskaparen inom nätanslutning och nätverkande.

 

Ciscos och Cocomms samarbete startade med god fart i slutet av 2012. Samtidigt inleddes praktiska åtgärder, där Cocomms hjälpte Cisco att skapa en lokal kommunikationsstrategi för Finlands och Baltikums nationella team och processer.

 

Till en början definierade vi verksamhetsrelaterade tyngdpunkter och kvalitetsmätare för kommunikationen, och åtgärderna planerades utifrån dem. Vi gjorde kommunikationen i Baltikum till en fast del av verksamheten, och vi ansvarar fortsättningsvis för den praktiska samordningen av kommunikationen inom hela Baltikum. Dessutom utbildade vi de nationella cheferna i Baltikum i media. Vi gjorde sociala medier till en än mer väsentlig del av kommunikationen. Med hjälp av uppföljning, mätning och analysering av resultaten av systematisk kommunikation bidrar vi till styrningen av kommunikationen och till en satsning på den enligt verksamhetens behov.