Aro Systems – kommunikation som stöd för företagets tillväxt

2013 stod Aro Yhtiöt inför en förändring när OVL Tekniikka och Oulun Vesi ja Lämpö förenades till Sähkö-Aro. Företaget strävade efter en kraftig tillväxt, och som stöd för detta behövde de förstärka företagsbilden både internt och externt.

 

Cocomms utformade och förverkligade en omfattande kommunikationshelhet åt företaget, som täckte både förändringen och den fortsatta kommunikationen efter förändringen. Till helheten hörde det nya namnet Aro Systems och en visuell image samt information om förändringen internt och externt till alla intressenter. Som en del av förnyelsen skapade Cocomms en ny webbplats och ett galleri, utformade en ny mässavdelning, konceptutformade personaltidningen Arolainen samt formgav material som broschyrer, klistermärken, offertbrev och tidningsreklam enligt den nya imagen.

 

Som ett resultat av arbetet tog medarbetarna väl emot förändringarna, intressenterna lärde känna ett förnyat företag och Aro Systems fick positiv synlighet. Arbetet har fortsatt med bland annat media- och webbkommunikationen, personaltidningen och olika video- och bildprojekt.