Terveys- ja lääkeala

Me Cocommsissa tunnistamme oireet ja löydämme lääkkeet lääketeollisuuden ja terveydenhuollon viestintävaivoihin.

 

Terveydenhuollossa resurssien tiukentuminen tarkoittaa väistämättä sitä, että asiantuntijoilla on yhä vähemmän aikaa terveysneuvontaan ja ennaltaehkäisevään työhön. Ihmiset ottavat entistä enemmän vastuuta omasta terveydestään ja luotettavan terveystiedon tarve korostuu.

 

Uusien viestintäkanavien ansiosta kenellä tahansa on mahdollisuus etsiä tietoa terveydestä ja sairauksienhoidosta. Lääketieteen nopea kehitys ja potilaiden perehtyneisyys luovat lääketeollisuudelle, terveydenhuollon asiantuntijoille ja potilasjärjestöille haasteen pysyä askeleen edellä. Innovaatioista ja uusista hoitokäytännöistä selkeästi ja ymmärrettävästi viestiminen on tärkeä osa terveysviestintää.

 

Oman haasteensa lääketieteen viestinnälle tuo alan säännelty ja valvottu toimintaympäristö. Me tunnemme kentän kuin omat taskumme.

 

Autamme lääketeollisuuden ja terveydenhuollon asiakkaitamme navigoimaan säännellyssä viestintämaailmassa ja tuemme vuoropuhelua eri kohderyhmien kanssa terveyspoliittisista päättäjistä lääkäreihin ja potilaisiin.

 

#terveys #healthcare #terveydenhuolto #lääkeala #terveystieto #lääketiede #lääketeollisuus #lääkärit #potilasjärjestöt #terveyspolitiikka #toimialatuntemus