Transformatiivinen johtaminen

Transformaation johtaminen vaatii kykyä kuunnella ja kysyä.

 

Digitalisaatio ja uudet innovaatiot muuttavat vauhdilla organisaatioita. Transformatiivinen muutos ei ole perinteinen organisaatiomuutos, jolla on alku ja loppu, vaan siinä vaikutetaan organisaatiokulttuurin peruselementteihin, kuten normeihin, arvoihin ja muihin oletuksiin, joiden mukaan organisaatio toimii.

Transformatiivinen johtaja tekee yhteistyötä työntekijöiden kanssa tarvittavan muutoksen määrittelyssä, luo vision ja vie muutoksen käytäntöön yhdessä porukkansa kanssa. Hän inspiroi ja valtuuttaa tiimin tekemään itseään koskevat päätökset itsenäisesti.

Muutoksessa luovimiseen tarvitaan uusia työkaluja – ja viestintä on siinä keskeisessä asemassa.

Autamme lähtötilanteen arvioinnissa niin johtajan, johtoryhmän kuin koko organisaation tasolla. Hyödynnämme analytiikkaa organisaation kannalta oleellisten teemojen ja aihealueiden löytämisessä. Luennoimme transformaatioiden johtamisesta ja valmennamme johtajia henkilökohtaisissa vuorovaikutustaidoissa.

 

#transformaatio #digitalisaatio #johtaminen #vuorovaikutus