Työyhteisöviestintä

Tietääkö työntekijäsi, miksi hän on tärkeä?

 

Menestyneitä yrityksiä yhdistää yksi asia: motivoitunut henkilöstö. Hyvin suunniteltu ja säännöllinen sisäinen viestintä sitouttaa työntekijöitäsi ja lisää työtyytyväisyyttä.

Jotta kaikki yrityksessä tietäisivät yrityksen tärkeimmät tavoitteet ja niiden osuuden jokaisen arjessa, tarvitaan systemaattista, pitkäjänteistä ja osallistavaa työyhteisöviestintää. Kyse ei ole siitä, mitä sanotaan, vaan siitä, miten toimitaan, miten viestitään ja vastaavatko teot sanoja. Ylimmän johdon ja esimiesten pitää toimia esimerkkinä, walk the talk.

 

Me opastamme organisaatiot onnistuneeseen työyhteisöviestintään: sen tulee olla oikea-aikaista, avointa, läpinäkyvää ja monikanavaista. Onnistunut työyhteisöviestintä lisää työssä viihtymistä ja näkyy ulospäin parantuneena työnantajamielikuvana. Autamme niin strategisessa suunnittelussa kuin käytännön toteutuksessa ylimääräisinä käsipareina.

#työyhteisöviestintä #henkilöstöviestintä #sisäinenviestintä #työnantajamielikuva #viestintäsuunnitelma