Julkinen sektori

Kansalaiset osallistuvat yhä aktiivisemmin julkiseen keskusteluun ja vaativat avoimuutta myös päätöksenteolta. Samaan aikaan resurssit vähenevät. Miten julkiset organisaatiot vastaavat haasteisiin?

 

Autamme julkisen sektorin organisaatioita osallistumaan dynaamisesti julkiseen keskusteluun, kertomaan strategiastaan uskottavasti, ottamaan haltuun uusia viestintäkanavia ja toimintamalleja sekä kohdentamaan viestinsä entistä tehokkaammin tärkeille kohderyhmille.

 

Opastamme esimerkiksi sosiaalisen median haltuunotossa, brändin rakentamisessa, virkamiesten viestintätaidoissa ja kriisiviestinnässä.

 

#julkinen #julkinensektori #kansalaiset #päätöksenteko #keskustelu #virkamiehet #toimialatuntemus