Vaikuttajaviestintä

Miten sidosryhmäsuhteesi voivat?

 

Kotimaassa ja Brysselissä tehtävillä poliittisilla päätöksillä voi olla merkittäviä vaikutuksia yrityksen toimintaan. Tiedätkö sinä, mitkä päätökset voivat vaikuttaa yritykseesi?

 

Yrityksen suhde sen sidosryhmiin vaikuttaa siihen, miten yritystä kohdellaan ja kuunnellaan. Suhteet vaikuttavat myös siihen, miten yrityksen etu ymmärretään ja otetaan huomioon. Media ja erityisesti sosiaalinen media antavat sidosryhmillesi laajat mahdollisuudet muokata yrityksesi julkisuuskuvaa – myönteisesti tai kielteisesti.

 

Me Cocommsissa autamme kartoittamaan olennaiset sidosryhmät ja rakentamaan suhteita niihin niin Suomessa, Brysselissä kuin EU:n ulkopuolella.

 

Yritystä koskevissa erityiskysymyksissä kartoitamme vaikuttavat tekijät tai lainsäädäntöprosessin vaiheet ja vaikuttimet sekä laadimme suunnitelman sidosryhmäviestinnälle. Autamme esimerkiksi ratkomaan pattitilanteita tuomalla eri tahot pyöreän pöydän ympärille.

 

#vaikuttajaviestintä #politiikka #päätöksenteko #lobbaus #bryssel #eu #lainsäädäntö