Kevan asiakaslehden konseptointi ja tuotanto

Julkisten alojen työeläkevakuuttaja Keva halusi uudistaa kuntien, valtion, evankelisluterilaisen kirkon ja Kelan työnantajille ja päättäjille suunnatun sidosryhmälehtensä. Keva-lehden tavoitteena on kertoa Kevan ja koko työeläkealan uudistumisesta, vahvistaa työssä jaksamista, parantaa Kevan julkisuuskuvaa ja kasvattaa lehden lukijakuntaa sekä ohjata lukijoita entistä enemmän keva.fi-verkkosivuille.

 

32-sivuinen Keva-lehti ilmestyi vuonna 2017 kolme kertaa. Vuonna 2018 lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, ja monipuolisia sisältöjä julkaistaan entistä enemmän pelkästään digitaalisesti. Lehden painosmäärä on 18 000 kappaletta.

 

Haasteet

Uuden kumppanin, Cocommsin, kanssa toteutettu konseptiuudistus pohjautui keväällä 2016 tehtyyn lukijakyselyyn. Lukijakyselyn mukaan lehden pääkohderyhmiä eli päättäjiä ja henkilöstöhallintoa kiinnostavat ennen kaikkea eläkeasiat, työhyvinvointi, Kevan palvelut ja työelämäaiheet.

 

Briiffissä kevalaiset toivoivat uudistukselta aiempaa rohkeampaa otetta: niin sisällöllistä kuin visuaalistakin rouheutta ja säröjä. Toiveissa oli myös hitunen viihteellisempääkin sisältöä sekä vaihtelevan pituisia juttuja Liian tiiviisti Kevan ympärillä pyöriviä sisältöjä haluttiin välttää.

 

Lehden ulkoasun haluttiin noudattavan Kevan uutta brändi-ilmettä. Valokuvilta Keva toivoi luonnollisuutta ja dynaamisuutta. Kevalaiset halusivat lehteen myös infografiikkaa.

 

Printtilehteä haluttiin täydentää Kevan verkkosivuilla julkaistavilla digisisällöillä, joita voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa sellaisenaan.

 

Ratkaisut

Lehden konseptointi eli rakenteen ja visuaalisen ilmeen vakiointi tuo lehdentekoon ryhtiä. Kun juttutyypit ja -paikat ovat valmiiksi tiedossa, joka kerta ei tarvitse lähteä puhtaalta pöydältä liikkeelle. Tämä helpottaa numerokohtaista suunnittelua ja luo lukijalle tuttuuden tunteen.

 

Lehden konseptointi käynnistyi briiffipalaverilla Kevan viestinnän kanssa. Briiffin pohjalta Cocommsin tiimi laati ehdotuksen uudeksi lehtikonseptiksi.

 

Lehden tavoitteisiin ja kohderyhmiin perustuvassa konseptissa pyrittiin huomioimaan erilaiset lukijat ja varmistamaan, että lehden jokainen numero sisältää runsaasti erilaisia, eripituisia juttuja. Osa lehden sisällöstä on ruotsinkielistä.

 

Konseptoinnissa kiinnitettiin huomiota myös juttujen palastelemiseen pääjutuiksi, kainalojutuiksi, faktaruuduiksi jne. Näin palvellaan kiireisiä, silmäileviä lukijoita.

 

Lehden Kevan brändi-ilmeeseen perustuva uusi ulkoasu on selkeä ja raikas. Kannessa on mahdollisimman luonnollisesti kuvattu henkilökuva. Kuvien käyttöön tuotiin lisää vaihtelua: ihmisten lisäksi kuvissa on maisemia ja yksityiskohtia. Valokuvissa varioidaan myös kokoa, perspektiiviä ja etäisyyttä. Valokuvien rinnalla hyödynnetään kuvituksia ja infografiikkaa.

 

Tekstimassoja kevennettiin lyhentämällä juttujen merkkimääriä ja palastelemalla juttuja. Osa jutuista toteutetaan numerolistoina ja kysymys–vastaus-muodossa.

 

Kunkin lehden aiheista tuotetaan kolme Kevan verkkosivuilla julkaistavaa ja somessa jaettavaa sisältöä: lyhyt haastatteluvideo sekä infograafi ja vapaavalintainen tekstimuotoinen juttu kuvineen.

 

Tulokset

Uusitun Keva-lehden ensimmäinen numero ilmestyi kesäkuussa 2017. Matkan varrella konseptia on hieman hiottu muun muassa luopumalla vaikeaksi osoittautuneesta juttupaikasta ja kasvattamalla ruotsinkielisen osion sivumäärää.

 

Keva on tyytyväinen yhdessä Cocommsin kanssa suunniteltuun konseptiin ja siihen pohjautuviin lehtiin.

 

– Lehti on aina julkaisijan ja sisällöntuottajan välisen yhteistyön tulos. Mitä paremmin tilaaja tai julkaisija tietää tavoitteensa ja mitä rohkeammin se on valmis katsomaan omaa toimintaansa ulkopuolisen silmin, sen mielenkiintoisempi asiakaslehdestä tulee. Jokaisessa jutussa ei todellakaan tarvitse hokea julkaisijan nimeä, Jouni Kempas Kevasta toteaa.

 

– Yhteistyö Cocommsin kanssa käynnistyi odottamaani helpommin, ja jo parin numeron jälkeen asiat rullasivat luontevasti ja aikataulussa.

 

Keva uskoo vahvasti digitaalisuuteen. Vuoden 2018 haasteena onkin painettuun lehteen tottuneiden lukijoiden houkutteleminen entistä enemmän verkkoon.

 

– Siinä riittää tekemistä ja oppimista niin julkaisijalle kuin sisällöntuottajalle.

 

 

Tutustu Keva-lehteen. 

Lisätietoja: viestinnän asiantuntija Jouni Kempas, Keva, puh. 040 545 2204